• آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان
  آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان

 • آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان
  آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان

 • آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان
  آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان

 • آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان
  آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی همدان

برگزاری همایش یک روزه کاربرد بایو مواد و نانوذرات هوشمند
برگزاری همایش یک روزه کاربرد بایو مواد و نانوذرات هوشمند
 ٠٧:٥٩ - شنبه ١١ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین جلسه ریاست آزمایشگاه
برگزاری اولین جلسه نشست ریاست آزمایشگاه با کارشناسان
 ١٠:٤٧ - يکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٠٨ - يکشنبه ١٤ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>